Wyprzedaż
Bluza damska KAOTIKO C'est La Vie
Bluza damska KAOTIKO C'est La Vie

269,99 zł

Cena regularna: 339,99 zł

Najniższa cena: 339,99 zł
Bluza damska KAOTIKO Cats
Bluza damska KAOTIKO Cats

299,99 zł

Cena regularna: 379,99 zł

Najniższa cena: 379,99 zł
Bluza damska KAOTIKO CREW ABBY
Bluza damska KAOTIKO CREW ABBY

229,99 zł

Cena regularna: 289,99 zł

Najniższa cena: 289,99 zł
Bluza damska KAOTIKO CREW ABBY
Bluza damska KAOTIKO CREW ABBY

229,99 zł

Cena regularna: 289,99 zł

Najniższa cena: 289,99 zł
Bluza damska KAOTIKO CREW ANETTE
Bluza damska KAOTIKO CREW ANETTE

269,99 zł

Cena regularna: 339,99 zł

Najniższa cena: 339,99 zł
Bluza damska KAOTIKO CREW GINGER
Bluza damska KAOTIKO CREW GINGER

299,99 zł

Cena regularna: 369,99 zł

Najniższa cena: 369,99 zł
Bluza damska KAOTIKO CREW TIE-DYE JOLIE
Bluza damska KAOTIKO CREW TIE-DYE JOLIE

299,99 zł

Cena regularna: 369,99 zł

Najniższa cena: 369,99 zł
Bluza damska KAOTIKO ELINA
Bluza damska KAOTIKO ELINA

299,99 zł

Cena regularna: 369,99 zł

Najniższa cena: 369,99 zł
Bluza damska KAOTIKO NASHVILLE
Bluza damska KAOTIKO NASHVILLE

319,99 zł

Cena regularna: 399,99 zł

Najniższa cena: 399,99 zł
Bluza damska KAOTIKO Puppies
Bluza damska KAOTIKO Puppies

299,99 zł

Cena regularna: 369,99 zł

Najniższa cena: 369,99 zł
Bluza damska KAOTIKO Walker
Bluza damska KAOTIKO Walker

289,99 zł

Cena regularna: 359,99 zł

Najniższa cena: 359,99 zł
Bluza damska z kapturem KAOTIKO AKIRA
Bluza damska z kapturem KAOTIKO AKIRA

299,99 zł

Cena regularna: 369,99 zł

Najniższa cena: 369,99 zł
Polityka prywatności

Polityka prywatności strony sklepu internetowego Movando

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy dokument określa zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych za pomocą strony sklepu internetowego Movando oraz związane z tzw. plikami cookies w ramach tej strony. Użytkownicy strony sklepu internetowego, korzystając z niej, mogą przekazywać swoje dane osobowe. Niniejszy dokument ma na celu poinformowanie o wszelkich istotnych kwestiach dotyczących po pierwsze, przetwarzania tak przekazanych danych osobowych oraz po drugie, tzw. plików cookies.

 

II. DEFINICJE 

 1. Administrator – spółka pod firmą: Movando Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Kolejowa 15/17, lok. 206A, 01-217 Warszawa, posiadająca adres do korespondencji: ul. Kolejowa 15/17 lok. 206A, 01-217 Warszawa, telefon: +48 533 330 428, +48 602 309 267, adres e-mail: kontakt@movando.pl, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000911704, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy KRS, REGON: 389584330, NIP: 5272966156, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł (opłacony w całości);

 2. Sklep internetowy – sklep internetowy Administratora dostępny pod adresem: www.movando.pl;

 3. Strona Sklepu internetowego – działające w domenie www.movando.pl strony internetowe, pod którymi Administrator prowadzi Sklep Internetowy;

 4. Polityka prywatności – niniejszy dokument;

 5. Klient – podmiot korzystający ze Strony Sklepu internetowego, którym jest każda osoba, która przegląda Treści udostępniane na Stronie Sklepu internetowego, w szczególności każdy podmiot, z którym może być zawarta zgodnie z przepisami prawa oraz regulaminem Sklepu internetowego Umowa sprzedaży lub umowa dotycząca świadczenia usług nieodpłatnych drogą elektroniczną;

 6. Rejestracja – czynności faktyczne dokonane przez Klienta w sposób określony w regulaminie Sklepu internetowego w celu rozpoczęcia przez niego korzystania z Konta Klienta i zawarcia z Administratorem umowy na świadczenie usługi nieodpłatnej drogą elektroniczną dotyczącej Konta Klienta;

 7. Formularz rejestracyjny – udostępniany przez Administratora na Stronie Sklepu internetowego formularz, umożliwiający utworzenie Konta Klienta w Sklepie internetowym;

 8. Konto Klienta – założone w procesie Rejestracji konto Klienta stanowiące zasoby w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane dotyczące Klienta, uruchamiane na rzecz Klienta przez Administratora po dokonaniu przez Klienta Rejestracji,

 9. Rejestracja – czynności faktyczne dokonane przez Klienta w sposób określony w regulaminie Sklepu internetowego w celu rozpoczęcia przez niego korzystania z Konta Klienta i zawarcia z Administratorem umowy na świadczenie usługi nieodpłatnej drogą elektroniczną dotyczącej Konta Klienta;

 10. Zamówienie – oświadczenie Klienta, które stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży konkretnych produktów dostępnych na Stronie Sklepu internetowego;

 11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Klientem a Administratorem na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego;

 12. Treści – treści zamieszczone w ramach Sklepu internetowego na Stronie Sklepu internetowego przez Administratora w jakiejkolwiek formie, w tym w szczególności graficzne, tekstowe, dźwiękowe, audiowizualne, fotograficzne, stanowiące znaki towarowe, niezależnie od tego, czy stanowią utwór lub przedmiot praw pokrewnych w myśl obowiązujących przepisów prawa;

 13. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119);

 14. Urządzenie – elektroniczne urządzenia za pośrednictwem, którego Klient uzyskuje dostęp do Strony Sklepu internetowego;

 15. Cookies – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze Strony Sklepu internetowego.

 

III. DANE OSOBOWE 

1. Administrator

Administratorem danych osobowych Klientów jest Administrator (pełne dane podane są w pkt. II ppkt. 1 Polityki prywatności).

2. Dane kontaktowe Administratora

Kontakt Klientów z Administratorem w kwestii danych osobowych jest możliwy:

 1. elektronicznie na adres poczty elektronicznej Administratora: kontakt@movando.pl;

 2. elektronicznie za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnianego na Stronie Sklepu internetowego;

3) pisemnie na adres do korespondencji Administratora: Movando Sp. z o.o., ul. Kolejowa 15/17 lok. 206A, 01-217 Warszawa.

3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne przetwarzania

Administrator przetwarza dane osobowe Klientów dla wskazanych poniżej celów i w oparciu o wskazane poniżej podstawy prawne:

 1. dane osobowe są przetwarzane dla celów obsługi Zamówienia lub Zamówień i związanych z wykonaniem Umowy lub Umów sprzedaży, przy czym w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 2. dane osobowe są przetwarzane dla celów świadczenia przez Administratora usług nieodpłatnych związanych z prowadzeniem Konta Klienta, przy czym w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 3. dane osobowe są przetwarzane dla celów świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Klientom Treści, w tym udostępniania formularza kontaktowego, przy czym w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na udostępnianiu Treści dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, względnie niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 4. w przypadku kontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail udostępnianego na Stronie Sklepu internetowego lub kontaktowania się z Administratorem na numery telefonu udostępniane na Stronie Sklepu internetowego, w sprawach niezwiązanych z ofertą Sklepu internetowego – dane osobowe są przetwarzane w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczy ten kontakt, przy czym w takiej sytuacji podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji i załatwienia sprawy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;

 5. w przypadku kontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail udostępnianego na Stronie Sklepu internetowego lub kontaktowania się z Administratorem na numery telefonu udostępniane na Stronie Sklepu internetowego, w sprawach związanych z ofertą Sklepu internetowego – dane osobowe są przetwarzane w celach przedstawienia oferty Sklepu internetowego na rzecz takiego Klienta, przy czym w takiej sytuacji podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 6. w przypadku kontaktowania się z Administratorem za pomocą dostępnego na Stronie Sklepu internetowego formularza kontaktowego – dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz, przy czym w takiej sytuacji – w zależności od rodzaju zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji i załatwienia sprawy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, względnie niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 7. w przypadku zapisania się przez Klienta do newslettera – dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłania informacji handlowych przez Administratora w postaci newslettera, przy czym w tym przypadku podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 8. dane osobowe są przetwarzane w celach analitycznych i statystycznych, przy czym w tym przypadku podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Klientów, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i poprawy korzystania ze Strony Sklepu internetowego, jak również stworzenia dla Klientów najlepiej dostosowanej oferty;

 9. dane osobowe są przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi ze strony Administratora, przy czym tym przypadku podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na ochronie jego praw;

 10. dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego odnoszącego się do produktów i usług własnych Administratora, w tym dobierania ich pod kątem preferencji lub lokalizacji Klienta z pomocą profilowania, przy czym w tym przypadku podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na marketingu usług i produktów własnych Administratora, względnie zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w tym w przypadku wskazanym w ppkt. 7) powyżej;

 11. dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia badań rynku i opinii poprzez udostępniane ankiety, przy czym w tym przypadku podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) mający na celu poznanie preferencji Klientów dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, względnie zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 12. dane osobowe są przetwarzane w celu organizacji konkursów oraz programów lojalnościowych, przy czym w tym przypadku podstawą przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), względnie zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Wymóg podania danych i konsekwencje niepodania danych osobowych

Przekazanie danych osobowych Administratorowi przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne (wymagane), bowiem niepodanie przez Klienta danych osobowych:

 1. w procesie Rejestracji – uniemożliwia założenie Konta Klienta (zawarcia umowy z Administratorem w tym zakresie);
 2. w procesie składania Zamówienia – uniemożliwia złożenie Zamówienia przez Klienta i zawarcie Umowy sprzedaży z Administratorem;
 3. w przypadku woli zapoznania się z Treściami Strony Sklepu internetowego – uniemożliwia lub ogranicza możliwość przeglądania tych Treśc
 4. w przypadku kontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail udostępnianego na Stronie Sklepu internetowego lub kontaktowania się z Administratorem na numery telefonu udostępniane na Stronie Sklepu internetowego – uniemożliwiać może odpowiedź na zapytanie czy też realizację działań oczekiwanych przez Klienta w odpowiedzi na kontakt, a tym samym stanowi wymóg dla celów pełnej realizacji odpowiedzi i kontaktu;
 5. w przypadku woli korzystania przez Klienta z formularza kontaktowego – uniemożliwia wysłanie wiadomości przez Klienta do Administratora, tym samym podanie tych danych stanowi wymóg dla celów wysłania zapytania i umożliwienia Administratorowi odpowiedzi na zapytanie lub też podjęcia kontaktu w reakcji na zapytanie;
 6. w przypadku woli otrzymywania przez Klienta newslettera – uniemożliwia otrzymywanie newslettera od Administratora;
 7. w przypadku brania udziału w wypełnianiu ankiet, w konkursach lub w programach lojalnościowych – uniemożliwiać może taki udział.

5. Prawa Klientów związane z danymi osobowymi

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Klient ma prawo do:

 1. żądania dostępu do danych osobowych (tj. do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia oraz do otrzymania kopii tych danych);
 2. sprostowania danych osobowych (tj. do poprawienia nieprawidłowych danych osobowych, w tym gdy są niekatulane, błędne lub niekompletne);
 3. usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) (tj. do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w RODO tj. w szczególności: gdy dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; cofnięcia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora);
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych (tj. do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w RODO; w przypadku zgłoszenia takiego żądania – Administrator ma obowiązek ograniczyć operacje na danych osobowych w zakresie i na zasadach określonym w RODO, zasadniczo do ich przechowywania);
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (tj. do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, w sposób wiążący dla Administratora, o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania danych przez Administratora.

  Klient ma w szczególności prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego);

 6. przenoszenia danych osobowych (tj. do uzyskania od Administratora swoich przekazanych Administratorowi danych osobowych lub wskazania innego administratora, któremu Administrator miałby je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe);
 7. cofnięcia zgody na przetwarzania danych w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania przez Klienta, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych).

6. Okres przechowywania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane osobowe są przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora lub realizowania Zamówienia i wykonania Umowy sprzedaży oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień lub obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego przetwarzane są zasadniczo do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, względnie cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie tych danych następuje na podstawie udzielonej zgody).

7. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne, w tym w szczególności dostawcy – firmy kurierskie, dostawcy usług informatycznych i marketingowych, podmioty świadczące usługi księgowe i prawne, a także podmioty, którym Administrator zobowiązany jest przekazać dane osobowe na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych będą w szczególności w przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostawy innej niż odbiór osobisty – dostawcy – firmy kurierskie zakresie niezbędnym do realizacji dostawy produktów objętych Zamówieniami.

8. Przekazanie danych do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

W celu urzeczywistnia niektórych działań marketingowych Administratora, a mianowicie reklamy behawioralnej, Administrator może wykorzystywać tzw. profilowanie, a tym samym poprzez automatyczne przetwarzanie danych dokonywać oceny wybranych czynników dotyczących Klientów w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Reklama behawioralna polega na wyświetlaniu Klientowi treści reklamowych, które odpowiadają jego zainteresowaniom lub lokalizacji tj. polega na wyświetlaniu spersonalizowanej i dopasowanej do preferencji lub lokalizacji Klienta reklamy.

W przypadku reklamy behawioralnej przetwarzanie danych (w szczególności gromadzonych za pośrednictwem Cookies) może obejmować również profilowanie Klientów, przy czym warunkiem takiego przetwarzania jest wyrażenie zgody na wykorzystywanie Cookies, która może być w każdym czasie wycofana (więcej informacji dotyczących Cookies i wskazanej zgody znajduje się w pkt. IV Polityki prywatności). Wycofanie zgody dotyczącej Cookies spowoduje zaprzestanie ww. profilowania.

10. Kategorie danych osobowych

Jeżeli Klient wskazuje w formularzu Zamówienia dane do dostawy innej osoby, Administrator przetwarza dane osobowe tej osoby w celu realizacji dostawy produktów objętych tym Zamówieniem. W takim przypadku Administrator przetwarza dane takie jak: imię i nazwisko oraz adres.

 

IV. COOKIES 

Strona Sklepu internetowego wykorzystuje Cookies. Klienci za pomocą wyboru stosownej opcji przeglądarki internetowej mogą w każdym czasie dokonywać zmian w zakresie ustawień dotyczących Cookies, w tym szczególności poprzez zablokowanie wykorzystywania Cookies bądź ich usunięcie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki wykorzystywanej przez Klienta. Zezwolenie na korzystanie z plików Cookies bądź niewyłączenie tej opcji, jeżeli jest ona włączona domyślnie, oznacza, że Cookies będą zamieszczane w Urządzeniu Klienta, a Strona Sklepu internetowego będzie mogła uzyskiwać do nich dostęp. Administrator informuje, że wyłączenie Cookies przez Klienta może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony Sklepu internatowego lub uniemożliwić to korzystanie. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie przez Administratora jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Klienta.

Administrator wykorzystywać może Cookies tzw. własne w następujących celach:

1) Konfiguracji Strony Sklepu internetowego, w tym:

  1. dostosowania zawartości Strony Sklepu internetowego do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze Strony Sklepu internetowego;

  2. rozpoznania Urządzenia Klienta Strony Sklepu internetowego oraz jego lokalizacji i odpowiedniego wyświetlenia Strony Sklepu internetowego, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.

 1. Uwierzytelnienia Klienta w ramach Strony Sklepu internetowego i zapewnienia sesji Klientowi w ramach ww. Strony, w tym:

  1. utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Strony Sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

  2. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Strony Sklepu internetowego, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

  3. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

 1. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Strony Sklepu internetowego, w tym:

  1. dostosowania zawartości Strony Sklepu internetowego do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze Strony Sklepu internetowego. W szczególności Cookies w tym przypadku pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Klienta i odpowiednio wyświetlić Stronę Sklepu internetowego, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  2. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Klientów na Strony Sklepu internetowego;

  3. umożliwienie korzystania na Stronie Sklepu internetowego z funkcji „Ulubione” i „Koszyk”

 1. Analizy i badań oraz audytu oglądalności, w tym tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Sklepu internetowego, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

 2. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Strony Sklepu internetowego

Administrator wykorzystywać może także Cookies tzw. zewnętrzne w następujących celach:

 1. Prezentowania treści multimedialnych na Stronie Sklepu internetowego, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, np. youtube;

 2. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics;

 3. Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klientów z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, np. Google Adwords;

 4. Popularyzacji Strony Sklepu internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com, Instagram.com, Linkedin.com, Pinterest.com i innych;

 5. Zalogowania do Strony Sklepu internetowego za pomocą serwisu społecznościowego, np. Facebook.com;

 6. Prezentowania opinii na Stronie Sklepu internetowego, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, Ceneo.pl i Opineo.pl, Skąpiec.pl, Okazje.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl